Valmentajat

Sunneva

Sunneva Sjögrén on yrittäjä, valmentaja, juontaja ja innostava puhuja, jonka intohimona on kaikenikäisten itsetunnon kohotus ja positiivinen viestintä.

Sunneva on vuosien varrella valmentanut ja ohjannut lukuisia naisia löytämään omat vahvuudet ja etenemään urallaan. Sunneva on valmentajana innostava, avoin, eläväinen ja motivoiva. Sunneva haluaa auttaa sekä haastaa ihmiset löytämään oman sisäisen hehkun sekä saada jokaisen ihmisen äänen kuuluville. 

 

”Usko itseesi ja maailma on sinun ”

Jaana

Jaana Villanen on kouluttaja, valmentaja, vaikuttava puhuja ja juontaja, jonka tavoitteena on jättää pienestäkin hetkestä konkreettisia matkaeväitä mukaan. Jaana haastaa positiivisella ja ratkaisukeskeisellä tavalla ajattelemaan ja haluaa synnyttää rohkeutta jokaiselle toimia itselleen merkityksellisellä tavalla, niiden asioiden puolesta, joilla on erityinen arvo. Jaana haluaa auttaa jokaista vahvistamaan osaamistaan ja kehittämään uudenlaista kykyä toimia, tekemään päätöksiä ja ottamaan niitä askeleita, joita tavoitteeseen ja itselleen merkitykselliseen elämään pääseminen vaatii.

Jaana Villanen on koulutukseltaan erikois-ja tavaramerkkijuristi (HTM), ammatillinen pedagogi AmO, NTM, tuotekehittäjä, Life Coah ja palvelumuotoilija. Hän on loputtoman utelias oppija, joka haluaa alati kehittää omaa toimintaansa uudelle tasolle. 

 

”Tee se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä”

Katja

Katja Pasanen on kannustava mentaalivalmentaja, joka tuo parhaan esille sinusta. Katjalla on vahva kokemustausta urheilun puolella, minkä lisäksi hän on kouluttautunut muun muassa terveydenhuollon, psykologian ja johtamisen saralla, rakentaen kattavan asiantuntemuksen valmentamiseen. Ydinosaaminen Katjalla on mentaalivalmennuksessa ja työelämätaidoissa, itsetuntemuksessa, henkinen suorituskyvyssä ja vuorovaikutuksessa alati muuttuvassa ympäristössä. Valmennukset ja luennot innostavat ja oivalluttavat sekä jättävät vahvan läsnäolon ja luottamuksen jälkeensä. 

Katja on ollut useiden joukkueiden valmentajana, HPK:n naisten jääkiekkojoukkueen päävalmentajana ja luennoi laajalti itsensä johtamisesta.

”Sinun ei tarvitse olla valmis kerralla. Nauti matkasta”

Anna-Helena

Anna-Helena Saariaho on hyvinvointivalmentaja ja kouluttaja, jolla on vankka tieteellinen tausta biologisessa tutkimuksessa. Tutkimuksen lisäksi Anna-Helena on toiminut kouluttajana ja yliopisto-opettajana, kerryttäen itselleen myös pedagogista kompetenssia. 

Anna-Helena on empaattinen ja avoin valmentaja, jolle toisten auttaminen elämänmuutoksissa, itsensä kehittämisessä ja oivaltamisessa ovat lähellä sydäntä. Hän näkeekin valmennuksen keinona yksilön potentiaalin kehittämiseen ja uudistumiseen, joita tarvitaan ympäristön jatkuvassa muutoksessa mukana pysymiseen ja uupumuksen ennaltaehkäisyyn.

Yksilön kehitys syntyy positiivisista voimavaroista kuten ilosta, innostuksesta ja luovuudesta. Myös yritysten kehitys pohjaa innovatiivisuuteen, kokeilunhaluun ja uskallukseen. Anna-Helena uskoo, että tulevaisuudessa erilaiset vuorovaikutus-, tietoisuus- ja tunnetaidot kuten empatia, intuitio ja läsnäolo ovat entistä tärkeämpiä myös työelämässä. Samalla tarvitaan asiantuntijuutta – taustatietoa ja ymmärrystä asioiden nykytilasta ja toiminnasta. Anna-Helenan tieteellinen ammattitaito tarjoaa vahvaa tukea ja tarvittavaa näkökulmaa kehityksen mahdollistamiseksi.

Nora

Nora Vuorio valmentaa kehoja ja mieliä voimakkaammiksi kokonaisuuksiksi.
Valmennusten sisältö koostuu usein mielen, liikunnan, palautumisen ja ravinnon yhtälöstä.
Noran intohimo on auttaa ihmisiä löytämään balanssi ja menestymään kaikilla elämän osa-alueilla. 
Valmentajana Nora on positiivinen ja arvostaa ihmisten yksilöllistä erilaisuutta. 
 
Koulutukseltaan Nora on Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Mind Coach, Personal Trainer ja kosmetologi. 
 
”Arvosta persoonallisuuttasi ja viihdy itsessäsi, toista sinunlaistasi ei ole”